Beter voorkomen dan genezen
Welkom op de website van J.A.M. Reïntegratie en advies

J.A.M. Reïntegratie & Advies zorgt er onder alle omstandigheden voor dat uw opdrachten correct, kwalitatief en tijdig worden afgewerkt.

Wij hebben hiervoor de beschikking over ervaren medewerkers die altijd in de buitendienst werkzaam zijn geweest en zeer bekend zijn met het uitvoeren van verzuimcontroles en de Poortwachter wetgeving.

J.A.M. Reïntegratie & Advies kan u een volledig pakket bieden. We werken samen met een bureau voor maatschappelijk werk; mediation; coaching; arbeidsmobiliteit en re-integratie alsmede een bedrijf wat voor u opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, EHBO en preventiemedewerker kan verzorgen.
Daarnaast werken we samen met een bedrijf wat een prima offerte voor uw verzuimverzekering kan doen.

Onze relaties kunnen wij het volgende bieden:
- Verzuimcontrole.
- Gespreksvoering en gespreksrapportage.
- Wet verbetering Poortwachter (begeleiding en reïntegratie)
- Case management waaronder begrepen opmaak en bijsturen Plan van Aanpak en begeleiden reïntegratie aanpak.
* (dit betreft zowel begeleiding van u en uw medewerkers als de volledige uitvoering door ons).
- Attent zijn op medisch/-niet medisch verzuim.
- Kennis wetgeving Sociale Verzekering (WIA/WAO, ZW en WW).
- Kennis vangnetgevallen zoals zwangerschap- en bevallingsverlof (art 29 B ZW).
- Advisering en bemiddeling juiste keuze Arbodienst.

- Administratieve ondersteuning op het gebied van verzuim- en reïntegratie zaken.